us online casino free spins 3rd.NGUYỄN ĐÌNH PHÚC.22,800,000…4th.BÙI QUANG ANH.15,900,000…5th.NGUYỄN VĂN CHIẾN.11,900,000…6th.LÊ VĂN TRƯỜNG.9,300,000…7th.ĐẶNG QUYỀN

us online casino free spins 3rd.NGUYỄN ĐÌNH PHÚC.22,800,000…4th.BÙI QUANG ANH.15,900,000…5th.NGUYỄN VĂN CHIẾN.11,900,000…6th.LÊ VĂN TRƯỜNG.9,300,000…7th.ĐẶNG QUYỀN

us online casino free spins 3rd.NGUYỄN ĐÌNH PHÚC.22,800,000…4th.BÙI QUANG ANH.15,900,000…5th.NGUYỄN VĂN CHIẾN.11,900,000…6th.LÊ VĂN TRƯỜNG.9,300,000…7th.ĐẶNG QUYỀN ANH.7,600,000…8th.PHẠM THANH BÌNH.6,100,000…9th.VŨ THÁI BẢO.5,000,000….Bounty Hunter 1: LÊ VIỆT HÙNG – VN₫ 33,900,000 (excluding bounties)..‘Buy in: VN₫ 2,300,000.Guarantee: VN₫ 100,000,000.Entries: 82.Prize pool: VN₫ 118,000,000.Bounty pool: VN₫ 41,000,000.ITM: 12 places .Final table payouts (excluding bounties)….1st.LÊ VIỆT HÙNG.33,900,000…2nd.JEFFRY KURNIAWAN.22,100,000…3rd.PHAN HOÀNG TIẾN.15,600,000…4th.PHẠM THANH BÌNH.11,100,000…5th.VŨ THÁI BẢO.8,600,000…6th.NGUYỄN VĂN NGHĨA.6,600,000…7th.BÙI NGUYÊN HUY.5,100,000…8th.TRẦN THỊ XUÂN HẠ.4,100,000…9th.MAI XUÂN CÔNG.3,100,000….Other Events.No Limit Hold’em 1: NGUYỄN MẠNH CẦM – VN₫ 14,400,000.NGUYỄN MẠNH CẦM.Buy in: VN₫ 1,800,000.Entries: 20.Prize pool: VN₫ 28,800,000.ITM: 3 places .Payouts….1st.NGUYỄN MẠNH CẦM.14,400,000…2nd.DƯƠNG VI KHOA.8,600,000…3rd.JEFFRY KURNIAWAN.5,800,000….No Limit Hold’em 2: MAI BIỂN – VN₫ 24,000,000.Mai Bien.Buy in: VN₫ 2,300,000.Entries: 33.Prize pool: VN₫ 63,300,000.ITM: 5 places.Payouts….1st.MAI BIỂN.24,000,000…2nd.PHẠM DUY KHÁNH.16,000,000…3rd.NGUYỄN THU NGÂN.10,500,000…4th.ĐẬU THÀNH ĐẠT.7,400,000…5th.NGUYỄN KHẮC LUẬT.5,400,000….Super Stack Turbo: NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC – VN₫ 30,200,000.NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC.Buy in: VN₫ 2,300,000.Entries: 50.Prize pool: VN₫ 96,000,000.ITM: 8 places.Payouts….1st.NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC .30,200,000…2nd.ĐÀO SƠN HÀ .20,300,000…3rd.LÊ ĐÌNH HẢI .12,800,000…4th.PHẠM THANH BÌNH .10,000,000…5th.LÊ NHƯ HẢI .7,400,000…6th.LEON ALF MARLON .6,000,000…7th.ĐỖ TUẤN PHONG .5,000,000…8th.UNKNOWN.4,300,000….Speed Racer 1: NGUYỄN THU NGÂN – VN₫ 14,000,000.NGUYỄN THU NGAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *