nysa basketball Buy in: VN₫ 1,200,000.Entries: 44.Prize pool: VN₫ 42,200,000.ITM: 7 places.Payouts….1st.NGUYỄN

nysa basketball Buy in: VN₫ 1,200,000.Entries: 44.Prize pool: VN₫ 42,200,000.ITM: 7 places.Payouts….1st.NGUYỄN

nysa basketball Buy in: VN₫ 1,200,000.Entries: 44.Prize pool: VN₫ 42,200,000.ITM: 7 places.Payouts….1st.NGUYỄN THU NGÂN.14,000,000…2nd.NGUYỄN CƯỜNG.9,200,000…3rd.QUÁCH CHÍ CÔNG.6,300,000…4th.PHẠM QUANG BIỂN.4,600,000…5th.DƯƠNG HẢI HẬU.3,400,000…6th.PHẠM TRƯỜNG THƯ.2,600,000…7th.KOO BON HYUNG.2,100,000….Speed Racer 2: PHƯƠNG HOÀNG LINH – VN₫ 11,400,000.PHƯƠNG HOÀNG LINH.Buy in: VN₫ 1,800,000.Entries: 28.Prize pool: VN₫ 40,300,000.ITM: 4 places.Payouts ….1st.PHƯƠNG HOÀNG LINH.11,400,000*…2nd.LÊ ĐÌNH HẢI.15,800,000*…3rd.HOÀNG VĂN KHOA.7,400,000…4th.LÊ HOÀNG KHÁNH.5,700,000….*Heads up deal.The Closer: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG – VN₫ 18,200,000.NGUYỄN TRƯỜNG GIANG.Buy in: VN₫ 2,300,000.Entries: 19.Prize pool: VN₫ 36,400,000.ITM: 3 places.Payouts….1st.NGUYỄN TRƯỜNG GIANG.18,200,000…2nd.NGUYỄN VĂN SƠN .10,900,000…3rd.VÕ KHẮC HOÀN .7,300,000..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *